Annlan – a’ dèanamh ìm

Bho 5:20 air a’ video.

Obair

ìm   a’ dèanamh ìm                  maistreadh

Dèan taghadh bho na faclan a leanas agus lìon na beàrnan.

iùsaigeadh (x2), bainne, maistreadh, sàsair, strèanair, an t-uachdar, an t-uabhas, togail dheth, dhèanamh, ga chur, slige-chreachainn, crannachan, bheir, cliobhar, ùine, dad, fhàgail, bhàrr, togalach

 1. Feumaidh tu _______________ uachdair airson ìm a ____________.
 2. An toiseach, feumaidh tu __________ air ùr-bhleoghann.
 3. Feumaidh tu am bainne a chur tro ________________ gus nach bi ________ ’na lùib.
 4. An uair sin, feumaidh tu am bainne ___________ fad oidhche no co-dhiù gus an tig an t-___________ chun a’ __________.
 5. Thathar an uair sin a’ __________ _________ an t-uachdar agus _____ _______ ann an _____________.’S e bainne _________ a tha air fhàgail an uair sin.
 6. Bidh feadhainn a’ togail dheth an t-uachdar le ____________, agus feadhainn eile le __________.
 7. Mu dheireadh, tha thu ag _______________ a’ chrannachain gus an t-ìm a dhèanamh. Tha thu a’ _______________ an uachdair anns a’ chrannachan.
 8. Uaireannan, __________ an t-uachdar uairean de dh’ ___________ gus a dhol ’na ìm, ach air uairean eile, nithear gu math _____________ e.

 

 • In some areas, uachdar is used to mean cream and in other areas they use barr to mean cream! Uachdar means surface, and bàrr means tip or top of something.

Thig an t-uachdar chun a’ bhàrr. (The cream comes to the top.)

Thig am barr chun an uachdair.

(The cream comes to the surface.)

Note that barr can also mean crops!

FACLAN FEUMAIL

 • Maistreadh – churning, mixing
 • Slige-chreachainn – scallop shell
 • Gu cliobhar – quickly, smartly
 • ’na lùib – in it
 • Bàrr – top or tip of something, cream
 • Uachdar – cream, surface of something

 

FACLAIREACHD

Ceangail na dealbhan ris na faclan.

ìm crannachan bainne bainne_slàn cranachan_stàpag slige-chreachainn

 

 • Bainne slàn
 • Bainne togalach
 • Slige-chreachainn
 • Ìm
 • Crannachan
 • Fuarag

NOTAICHEAN GRÀMAIR

-amh vs -adh

The lady says a’ dèanadh rather than the more commonly heard a’ dèanamh*

 

Why?

 

Well, although this lady was born and brought up in Uist, she has links to the Isle of Mull.

 

She says: ’S ann aig mo sheanmhair ann am Muile a bha an crannachan a tha seo.

 

Mull is in Argyll, and in Argyll dialects of Gaelic, the verbal noun tends to end –adh rather than –amh.

 

Iùsaigeadh / cleachdadh

In the video clip, the lady uses two words which can be translated as “use” in English.

 

 1. Tha cuimhn’ agam mo mhàthair a bhith ga iùsaigeadh (an crannachan) nuair a bha sinn òg.

 

I remember my mother using it (the churn) when we were young.

 

 1. Bidh iad ag iùsaigeadh slige-chreachainn…ach ’s e sàsair a bh’ againne, ’s e a chleachd sinn a-riamh.

 

They use a scallop shell…but it was a saucer that we had, we always used it.

 

 • Ùisneachadh – is used in Lewis in a similar way to iùsaigeadh in Uist.

 

An t-uabhas

An t-uabhas (de) means an awful lot of

 

Dh’fheumadh tu an t-uabhas uachdair airson sin.

 

 • You needed an awful lot of cream for that. (for making butter)

 

Uimhir

Uimhir means quantity or number and is feminine. (It is often spelt uibhir)

 

 

When used in a grammatically negative sentence uimhir de : as much / as many

 

Chan eil uibhir sin de dh’uachdar ga chumail.

 

 • There’s not as much cream being kept.

 

When used in a grammatically positive sentence it means so much / so many:

 

Bha uibhir de dhaoine ann ’s gun robh an t-àite a’ cur a-mach air a bheul.

 

 • There were so many people there that the place was full to overflowing.

 

 

 

Dè do bheachd?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas WordPress.com agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Google

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Google agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Twitter

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Twitter agad. Log Out /  Atharraich )

Facebook photo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Facebook agad. Log Out /  Atharraich )

Connecting to %s