Gnàthsan-cainnt “le”, “air”, “aig” agus “ri” / Seanfhaclan mu dheidhinn “Tost, sàmhchair”

Gnàthsan-cainnt

 

Lìon na beàrnan le “LE”, “AIR”, “AIG”, agus “RI”.

 

LE       AIR     AIG     RI

 

 1. Tha a fhreagairt glè fhaisg __________ Murchadh.
 2. Dh’fhalbh an t-arbhar ________ a’ ghaoith.
 3. Tha e a cheart cho fialaidh _______ na faoileagan.
 4. Na bi trom ____: chan eil _____ ach an òige.
 5. Bha na caileagan a’ cluich a-muigh ________ a’ ghealaich.
 6. Dè an obair ____ an robh thu ann an Glaschu?
 7. Cha d’ fhuair mis’ e: cha robh iarraidh _____ air.
 8. Cha robh mòran sgairte _____ a’ mhinistear an-diugh ann.
 9. Tha uisge mòr ann; gabh _____ fhèin gu math.
 10. Thiormaich sinn an t-iasg _____ a’ ghrèin.

 

Dè as ciall dha na gnàthsan-cainnt seo shuas? Dèan ceangal riutha.

 

 1. a’ cur air todhar
 2. dè bha thu a’ dèanamh (dreuchd)
 3. ri solas na h-oidhche
 4. a bhith cruaidh air
 5. cuir aodach blàth, dìonach ort
 6. thug a’ ghaoth air falbh e
 7. tha e an-còmhnaidh ullamh (deiseil) gu a bharail a thoirt seachad
 1. cha robh e beothail a’ bruidhinn.
 1. cha robh mi ga mhiannachadh
 1. tha e còir/gasta

 

 

 

SEANFHACLAN –

 • TOST, SÀMHCHAIR

 

A bheil gin de na seanfhaclan seo coltach ri feadhainn sa chànan agad fhèin?

 

 • Is math am modh a bhith sàmhach.

 

Am modh = giùlan, beus

 

 • Mas math leat sìth, càirdeas, agus cluain – èist, faic agus fuirich sàmhach.

 

Cluain(eas) = sàmhchair, fois (gu h-àraidh co-cheangailte ri seann aois an-diugh)

 

 • Thig math à mulad agus thig sonas à suaimhneas.

 

Suaimhneas = sìth, sàmhchair

 

 • Is seasgair sàmhach a’ chearc air a h-iris fhèin.

 

Seasgair = blàth, cofhurtail; *Beurla, snug Iapanais, 暖かい、くつろげる

 

 • Cha tèid fiach air beul dùinte, ’s cha tog balbhan fianais.

 

Balbhan – duine gun chomas bruidhne

 

 • Is ionnan tost agus aideachadh.

 

Tost = sàmhchair, clos

 

 • Saoilidh íad gu bheil e glic, ma bhios e tric na thost. (Measar amadan na dhuine glic ma dh’fhanas e sàmhach.)

 

 • B’ fheàrr a bhith sàmhach na droch dhàn a ghabhail.

 

 • Bi nad thost ’s nad chuimhne.

 

 • Nad chuimhne – cuimhneachail air, mindful

 

 • Bi nad thost ’s bi nad chomaidh.

 

Comaidh – ag ithe còmhla, gu h-àraidh às an aon soitheach, no truinnsear.

 

Gabh comaidh – take out of the same dish with him

 

Èirigh tonn air uisge balbh

 

Uisge balbh = uisge ciùin

Dè do bheachd?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas WordPress.com agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Google

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Google agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Twitter

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Twitter agad. Log Out /  Atharraich )

Facebook photo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Facebook agad. Log Out /  Atharraich )

Connecting to %s