PIAN agus GOIRTEAS

Tha a cheann goirt. Tha a dhruim goirt.

Tha an t-acras orra. Tha iad fuar.

 

 

 • Tha a chas briste / goirt.
 • Tha a chas air a goirteachadh.
 • Ghoirtich/Bhris e chas.

 

 

 gàirdean
 • Tha a ghàirdean briste/goirt.
 • Tha a ghàirdean air a ghoirteachadh.
 • Ghoirtich/Bhris e ghàirdean.caol-dùirn

An caol-dùirn

 • Tha a cheann goirt.
 • Tha a cheann air a ghoirteachadh.
 • Ghoirtich e cheann.

 

Tha adhbrann air (a) sgochadhadhbrann*.Tha fhiacaill goirt.

Tha an dèideadh air.

fiacal

 • Tha a làmh goirt.
 • Tha a làmh air a goirteachadh.
 • Ghoirtich e a làmh.

 

 

 

 

*(Gàidhlig Hearach) air a sgiuchadh / (Gàidhlig Rois an Iar ) snìomh air

DÌTH AGUS ANACAIR (mì-shocair)

 

Tha iad teth                                             Tha iad fuar

Tha an t-acras orra                        Tha (iad) feumach (air) /Tha … a dhìth (orra)

Tha am pathadh orra                                               Tha sannt/miann aca (air)…

Tha an cadal orra                                                      Tha eagal orra (ro)

EACARSAICHEAN

 • Sgrìobh na h-abairtean a rèir na h-eisimpleir.
 1. Masseur/druim – Fiaclair/fiaclan – 3. Dotair/amhach – 4. Fradhairciche/sùilean

 

 1. Feumaidh e masseur (bhon a tha / a chionn ’s gu bheil) a dhruim goirt.
 2. Feumaidh e fiaclair (bhon a tha / a chionn ’s gu bheil) ….
 3. Feumaidh e dotair (bhon a tha / a chionn ’s gu bheil) …..
 4. Feumaidh e fradhairciche (bhon a tha / a chionn ’s gu bheil) …..
 • Crìochnaich gu saor na h-abairtean.

Fuar, teth, acrach, pàiteach – casan, suilean, amhach goirt – sannt air glainne leanna, air cupa teòclaid-theth – feumach air an tuba/failceadh

Tha iad air chall anns an fhàsach. teas

Tha iad teth. 

 

Tha iad air chall anns an t-sneachda. fuachd

Tha iad fuar.

 

 

 • Cuir crìoch air na h-abairtean gu saor le “feumaidh”.

Airson gnothaichean a cheannach, feumaidh mi poca agus airgead.

Airson sgrìobhadh …….

Airson bonnach a dheasachadh …..

Airson peantadh …….

 • Dèan na h-abairtean, a rèir na h-eisimpleir (grunnan comasach).

Goirteasan: Feuman:

Ceann            pastail                        Tha mo cheann goirt, tha mi feumach air aspirin.

Amhach        failceadh chas

Druim              aspirin

Casan            suathadh bodhaig

 • Lìon na h-abairtean a rèir na h-eisimpleir.
 1. Tha eagal aig a’ chù ro chait.   – Tha _____ aig a’ chat agam ______ na h-eòin.
 2. Tha an cadal air mo mhac mu 10 uairean. – Tha ______ mo nighean _____ meadhan-oidhche.
 3. Tha sannt aig Pòl air drama. – Tha _______ Anna ______srùbag/cupa cofaidh.
 4. Tha miann aig mo charaidean falbh don mhonadh. Tha ______ aig mo bhana-charaidean _______ _____mhuir.

Dè do bheachd?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas WordPress.com agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Google

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Google agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Twitter

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Twitter agad. Log Out /  Atharraich )

Facebook photo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Facebook agad. Log Out /  Atharraich )

Connecting to %s