Cunntas eile air dèanamh ìme

 

Le Sìleas NiCoinnich à Eilean Tighe (eilean iomallach far costa Ratharsair)

Bha sinn fhèin cuideachd a’ dèanamh an ime ann an crannachan mòr le làmh air an aghaidh a bha a’ tionndadh seòrsa de dh’ fhàradh dùbailte na bhroinn agus bhiomaid a’ gabhail turas mu seach a’ tionndadh na làimhe. Uaireannan, mura robh an t-uachdar cho pailt, dhèanamaid an t-ìm ann an crogan crèadha agus ga mhaistreadh suas is sìos le simide fiodha airson an t-uachdar fhaotainn. Tha cuimhne agam air aon turas duilich. Bhiodh mo mhàthair a’ togail an uachdair far a’ bhainne a bhiodh uaireannan air a shuidheachadh airson a dhà no trì làithean. Ma bha gu leòr ann airson a’ chrannachain mhòir, dheigheadh a h-uile sgàth dhe a-steach an sin. An latha a bha seo, feumaidh gu robh cabhag air mo mhàthair agus cha robh i cho faiceallach ’s a b’ àbhaist dhi bhith. Mar sin, cha do mhothaich i riamh gu robh luch mharbh san uachdar. Chaidh a bàthadh fhad ’s a bha i a’ gabhail deagh bhiadh. Cha do lorg mo mhàthair an luch gus an robh am maistreadh seachad agus b’ fheudar dhuinn a h-uile sgàth dheth a shadail a-mach. Agus, na bu mhiosa buileach, bha eagal a beatha air mo mhàthair ro luchainn – beò no marbh.

FACLAN FEUMAIL

 • Làmh – handle
 • Air an aghaidh – on the front
 • Fàradh dùbailte – a double ladder
 • A’ gabhail turas mu seach – taking turn about
 • Pailt = plentiful
 • Crogan crèadha – a clay jar
 • Ga mhaistreadh – churning it
 • Simide fiodha – a wooden mallet or “thumper”
 • A bhiodh uaireannan air a shuidheachadh airson a dhà no trì làithean – that would sometimes be left sitting for 2 to 3 days
 • Aon turas duilich – one sad time
 • Dheigheadh a h-uile sgàth a-steach – all of it would go in
 • Faiceallach – careful
 • B’fheudar dhuinn a h-uile sgàth dheth a shadail a-mach – we had to throw all of it out
 • Na bu mhiosa buileach – and what was worse/even worse

 

CEISTEAN

 

 1. Cuin a bha iad a’ dèanamh ìm ann an crannachan mòr?

 

Nuair a bha an t-uachdar _____________.

 

 1. Carson a dhèanadh iad an t-ìm ann an crogan uaireannan?

 

Dhèanadh iad an t-ìm ann an crogan nuair nach robh ___________ uachdair ann.

 

 1. Dè cho fada ’s a bhiodh am bainne air a shuidheachadh?

 

Bhiodh e air a shuidheachadh _________.

 

 1. Aon latha, dè nach do mhothaich a màthair?

 

Cha do mhothaich do _______ ____ anns an __________.

 

 1. Cuin a chaidh an luch a lorg?

 

Nuair a bha am maistreadh ____________.
 

Butter was also made by hand, in a large churn with a handle at the front that turned a double ladder type of paddle inside and we all took turns to work the handle. Sometimes, if the cream was not so plentiful, the butter was made in a crock jar with a wooden thumper, which was pumped up and down to agitate the cream. I recall one time a very sad occasion. It happened like this – mother collected the cream as usual from the top of the milk, which often had been standing for a few days. If there was enough for the big churn, it all got tipped into that. But this day, I think mother must have been in a hurry and wasn’t as careful as she usually was, because she failed to see that a dead mouse was in the cream. Obviously, it had drowned while investigating the lovely meal. Mother did not discover the mouse (in bits) until the cream had been well beaten and the lot had to be thrown out. What made matters worse was the fact that mother was terrified of mice, dead or alive.

Dè do bheachd?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas WordPress.com agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Google

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Google agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Twitter

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Twitter agad. Log Out /  Atharraich )

Facebook photo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Facebook agad. Log Out /  Atharraich )

Connecting to %s