Geamannan Gàidhealach

 A’ cur car dhen a’ chabaircabar

 cabar2cabar4_______________        ________________cabar1cabar3

______________         __________________

 

 

 1. Lìon na beàrnan leis na faclan gu h-ìosal.
 2. Cuir an àireamh cheart ris gach dealbh gus an t-òrdagh ceart fhaighinn.

 

 • Tha e ______ ________ teann air bonn a’ chabair.
 • Tha e an uair sin ___ ______ le a ____ _______. Feumaidh a mhàs a bhith ìosal ________ a ghlùinean.
 • Tha e ________ leis a’ chabar an taic ri ghualainn. Feumaidh e dol le roid air neo chan fhaigh e air an cabar a thilgeil fada.
 • Aig _________ mu dheireadh, tha e ________ gu grad agus _____ ________ suas don adhar le tòrr __________. Feumaidh e an cabar a thilgeil agus a bharrachd air sin, feumaidh e ____ ___ _____ ____ gus soirbheachadh.

 

FACLAN

 

ga thogail; a’ ruith; a’ mhionaid; dhà bhois; a’ gabhail greim; a’ tilgeil a’ chabair; seach; a’ stad; spionnaidh, car a chur dheth

 

Cuir na h-abairtean is faclan seo anns an àite cheart.

far a bheil; coimhead; tiugainn; càit; shìos; ann am Bealadair (Ballater); làidir; cloich-neirt; òg’

CÒMHRADH – Màiri agus Tòmas a’ dol gu na Geamannan Gàidhealach

Anns a’ mhadainn

Màiri: A Thòmais, tha na Geamannan Gàidhealach a’ dol an t-seachdain seo, nach eil?

Tòmas: Tha. Tha iad _________________.

Màiri: __________ ma-tà. Bu toil leam __________ orra.

Tòmas: Ceart ma-tà.

Nas fhaide den mhadainn

Màiri: Chan eil mi faicinn _______ a bheil iad a’ cur na ____________.

Tòmas: Thà, ________ an siud – air faich’ uaine.

Màiri: Ò, tha thu ceart. ____________ na gillean tapaidh ________ a’ cruinneachadh.

Tòmas: Agus na curaidhean mòra, _______!

Cluichean eile

A’ cur* na cloich-neirt clach-neirt A’ tilgeil an ùirdtilgeil an ùird2 Deuchainn gleacdeuchainn gleac Dannsa a’ chlaidheimhdannsa a' chlaidheimh
*a’ caitheamh An leum àrdan leum àrd

 

Tagh aon de na cluichean seo agus sgrìobh rudeigin mu dheidhinn anns a’ Ghàidhlig, coltach ris an tuairisgeul de “chur car den chabar”. Seo agad grunn abairtean agus faclan feumail gus do chuideachadh.

Choose one of the games above and write something about them in Gaelic similar to the description of “tossing the caber”. Here are various useful words and phrases to help you.

 • A’ tilgeil
 • A’ caitheamh
 • A’ cur
Throwing
 • A’ siùdadh (timcheall)
 • A’ cur car de
 • a’ leum
 • a’ gleac
 • A’ glacadh
swinging (around) tossing/flippingjumping, leaping

wrestling

catching

 • cruinn-leum
 • leum fada
 • leum àrd
a springing leaplong jumphigh jump
 • farpaiseach, farpaisich
 • gleacadair,ean
 • dannsair, ean
 • leumadair,ean
competitor, competitorswrestler, (s)dancer, (s)jumper, (s)
   
 • A’ toirt siùd math do X

 

Giving X a good swing 
 • An grèim aig

 

gripped by 

 

Dè do bheachd?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas WordPress.com agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Google

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Google agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Twitter

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Twitter agad. Log Out /  Atharraich )

Facebook photo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Facebook agad. Log Out /  Atharraich )

Connecting to %s