A’ Bhodhaig agus gluasadan

an craiceann

craiceann   Thug e sgrath de a   ghlùin. 

sgrath

na fèithean   (tha e gramail/fèitheach/làidir/treun)

feithean

stamag

An stamag

cridhe

an cridhe

gruthan an grùthan

brù

a’ bhrù

tha i trom (informal)

tha i lethtromach (formal)

an fhuilimages2FLIWOKFtha a shròn a’ sileadh (fala)

Gluasad ’s Staid (Movement and State)

 • Suidh
 • Suidhibh sìos! Suidh sìos! Dèan suidhe! Dèanaibh suidhe!
 • Ceart gu leòr, suidhidh mi air furm.

 

→ a bhith na shuidhe

 • Tha mi nam shuidhe air sèithear.
 • Seas
 • Seas! Seasaibh! Dèan seasamh! Dèanaibh seasamh!
 • Ceart gu leòr, seasaidh mi.
→ a bhith na sheasamh

 • Tha mi nam sheasamh.

Tha an cangarù tilgeil a’ breith air bàlla le a spògan, agus an sin, tha e a’ tilgeil tilgeila’ bhàlla.

Tha an cluicheadair cluicheadaira’ ruith, a’ leum ’s a’ glacadh a’ bhàlla, ach an dèidh sin, tha e a’ tuiteam.

Tha Sìne a’ giùlan giulan màileid-droma ’s leabhraichean troma.

Tha Seumas a’ cur rudeigin  sgudalsan sgudal, ’s tha Calum truilleis a’ togail truilleis far na talmhainn.

Tha Seònaid a’ coiseachd coiseachdair an t-sràid le cù air taod, agus tha Màiri a’ dol a-steach do dola-steachbhùth.

EACARSAICHEAN

 

 • Lìon an clàr gu h-ìosal.

A’ CHAS – AM BEUL – AN FHIACAILL – AN DRUIM – AN GÀIRDEAN – AN T-SÙIL – A’ BHRÙ – A’ CHLUAS – AN LÀMH – AN T-SRÒN – A’ CHÌOCH – AM FALT

Buill na bodhaig Pàirtean den cheann
_______________           ______________________________           ______________________________           _______________ _______________           ______________________________           ______________________________           _______________

 

 • Ceangal aon bhall-bodhaig ri aon ghluasad.
 1. na sùilean
 2. coisich
 3. a’ chluas
 4. gabh
 5. an fhiacaill
 6. faic
 7. an t-sròn
 8. èist
 9. a’ chas
 10. fairich
 11. an làmh
 12. ith

 

 • Cuir ainmean ris. buill bodhaig_gunainmean

 

 • FÌRINN NO BREUG?
 1. Tha dà shùil againn
 2. THa deich meòir air aon làmh.
 3. Tha am mionach na bhall a-muigh den bhodhaig.
 4. Tha na fiaclan anns a’ bheul.
 5. Tha am falt air na gàirdeanan.
Fìrinn⃝⃝⃝⃝⃝⃝ breug⃝⃝⃝⃝⃝⃝

 

 

 

Eacarsaichean

A’ BHODHAIG – NA GLUASADAN

 • Lìon an clàr gu h-ìosal.

Suidhibh sìos! – Tha i na seasamh air an t-sràid. – Tha e a’ seasamh. – Tha iad nan suidhe air barraid cafaidh. – Dèanaibh seasamh! – Dèan suidhe! – Tha e na shuidhe ri mo thaobh. – Tha e na shuidhe aig bòrd.

GLUASAD       STAID      

 

 • Ceangail na faclan le ciallan an aghaidh a chèile.

(Link the opposites)

 

 1. tilg
 2. suidh
 3. rach a-steach
 4. tog
 5. na sheasamh
 6. falbh bho
 7. seas
 8. na shuidhe
 9. cuir
 10. gabh grèim air

 

 • Crìochnaich leis na faclan a leanas.

Thoir gu – cuir – tilg/caith – thoir le – falbh – tog – rach a-steach

 1. Tha Anna ___________________ botal fìona air a’ bhòrd.
 2. Tha Alasdair __________________ don bhùth airson peann a cheannach.
 3. Tha Sìm ___________________ bhon oifis aig 6f.
 4. Tha Mìcheal _________________ a chuid chloinne chun an taigh-dheilbh.
 5. Tha Cairistìona ________________ an leabhair far a’ bhùird.
 6. Tha Iain ___________________ bàlla air a’ chaileag bheag.
 7. Tha Barabal ________________ teòclaid airson a caraidean.

 

 • Tagh an fhreagairt no na freagairtean as fheàrr. Dè ball no buill den bhodhaig a bhios tu a’ cleachdadh nuair a bhithear…
 1. nad ruith?
na casan na gàirdeanan na troighean
 1. a’ cumail grèim air rudeigin?
na làmhan na sùilean na meòirean
 1. a’ coiseachd?
na casan na cluasan an t-uchd
 1. nad shuidhe?
am falt na ciasan na gàirdeanan
 1. nad sheasamh?
an stamag na casan na troighean

 

Dè do bheachd?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas WordPress.com agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Google

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Google agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Twitter

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Twitter agad. Log Out /  Atharraich )

Facebook photo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Facebook agad. Log Out /  Atharraich )

Connecting to %s