OBAIR GHNÀTHSAN-CAINNTE

GNÀTHSAN-CAINNTE LEIS A’ GHNÌOMHAIR – CUIR

 

Beurla (Gnìomhairean)

 1. Extinguish (fire)
 2. Sea-sickness (ainmear)
 3. Kindle, light (a fire)
 4. Alarm, frighten
 5. Snow(ing)
 6. Do away with, kill
 7. Disturb
 8. Pass time
 9. Perseverance (ainmear)
 10. Accuse
 11. abandon
 12. Oppose
 13. Shorten
 14. Exasperate

 

An aithne dhut a’ Ghàidhlig air na h-abairtean seo gu h-àrd? Tha an gnìomhair CUIR a dhìth anns gach tè dhiubh.

 

Dèan taghadh bho na faclan a leanas gu h-ìosal

 1. Cuir
 2. Cur
 3. Cuir
 4. Cuir
 5. Cuir
 6. Cuir
 7. Cuir
 8. Cuir
 9. Cuir
 10. Cuir
 11. Cuir
 12. Cuir
 13. Cuir
 14. Cuir

 

 • -leis
 • An aghaidh
 • thuige
 • Air
 • Às leth
 • Air chùl
 • A-steach air
 • às
 • an sneachd
 • an t-eagal air
 • na-mara
 • às do
 • seachad an tìde
 • dragh air

 

Cuir na h-abairtean dèanta anns na seantansan a leanas.

 

SEANTANSAN SLÀN

 

 1. Cha chuir duine sam bith air chùl a shliochd fhèin.
 2. Na cuir dragh air: tha e na throm-chadal.
 3. Tha a’ bhriogais sin ro fhada, feumaidh tu cur a-steach oirre.
 4. Tha iad a’ cur às a leth gun do ghoid e an t-airgead.
 5. Dh’fhàs an aimsir fuar, agus an uair sin, bha e a’ cur an t-sneachda.
 6. Bha e air a chur thuige cho mòr gun deach e na shradagan.
 7. Tha Dòmhnall cho leisg, chan eil cur leis sam bith ann.
 8. Thàinig orm cur an aghaidh nan daoine eile anns an rùm. Cha robh an cuid bheachdan a’ còrdadh rium idir.
 9. Ciamar a tha dol agaibh air an ùine a chur seachad bhon a leig thu dheth do dhreuchd?
 10. Chuir an cat às do radan anns an t-sabhal.
 11. Bha an teine a’ dol gu math, ach an uair sin, chaidh a chur às.
 12. Tha mi airson a bhith nam iasgaire, ach tha cur na mara uabhasach orm.
 13. Cuir air an solas, mas e do thoil e.
 14. Chuir e an t-eagal orm leis an èigheachd a bha air.

 

Eadar-theangachadh Beurla

 

 1. Nobody will abandon their own offspring.
 2. Don’t bother him: he is fast-asleep.
 3. Those trousers are too long, you will have to shorten them.
 4. They are accusing him of having stolen the money.
 5. The weather became cold, and then, it started to snow.
 6. He was so exasperated that he went into a rage/lost his temper.
 7. Donald is so lazy, he has no perserverance.
 8. I had to oppose the other people in the room. I didn’t agree with any of their views at all.
 9. How do you manage to pass the time since you retired?
 10. The cat did away with the rat in the barn.
 11. The fire was going well, but then, it was put out.
 12. I want to be a fisherman, but I have terrible sea sickness.
 13. Put on the light please.
 14. He frightened/alarmed him with his shouting.

 

 

 

FACLAN FEUMAIL

 

 • a shliochd fhèin – his offspring (a chlann)
 • dol na shradagan – lost his temper, went into a violent rage
 • an èigheachd – the shouting

Dè do bheachd?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas WordPress.com agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Google

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Google agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Twitter

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Twitter agad. Log Out /  Atharraich )

Facebook photo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Facebook agad. Log Out /  Atharraich )

Connecting to %s