Na thuirt MacMhàrtainn mu èisg is maorach timcheall an Eilein Sgitheanaich (à duilleagan Eaglais na h-Alba)

“Tha sgadan gu leòr ri fhaotainn anns na lochan a tha mun cuairt air an eilean Sgitheanach. Tha gach seòrsa èisg eile a’ leantainn an sgadain agus an t-sìl, on mhuc-mhara gus an t-iasg as lugha anns a’ chuan; am fear as motha ag itheadh an fhir as lugha. Dh’ innis na h-iasgairean agus feadhainn… Read More Na thuirt MacMhàrtainn mu èisg is maorach timcheall an Eilein Sgitheanaich (à duilleagan Eaglais na h-Alba)

AM FIGHEADAIR CROTACH (Loch Raonasa, Eilean Arainn)

http://www.tobarandualchais.co.uk/gd/play/8949;jsessionid=3D34466F52A5F16911AED1DDCBCA50FF Bho chionn fada nan cian bha figheadair beag, crotach a’ còmhnaidh an Loch Raonasa. Latha agus e a’dol don bheinn a bhuain rainich, thainig e gu h-obann air buidheann shìbhrich agus iad mu theinn a’ damhsadh ann an lagan uaine, grianach, uaigneach. Làn neònachais laigh e sìos aig cùl garaidh-balla a chum ’s gum… Read More AM FIGHEADAIR CROTACH (Loch Raonasa, Eilean Arainn)