CEISTEAN AGUS OBAIR

Fìrinn no breug?

  1. Bha Uilleam mòr ’na ghàidsear fad a bheatha.

2 . Dh’innis a bhean an stòiridh don fhiosraiche. (fiosraiche = contributor, story-teller)

  1. Bha Uilleam a’ fuireach faisg air an Uaghaidh.
  2. Chuala e gun robh daoine a’ dèanamh uisge-beatha anns a’ Chamas Mhòr.
  3. Bha aig Uilleam ri dhol tarsaing am monadh agus coinneachadh ri sianar no seachdnar de ghàidsearan eile.
  4. Bha an t-eagal air Uilleam a’ dol tarsaing am monadh nuair a chunnaic e trì gearran ’ga leantainn.
  5. Bha na gearran a’ teicheadh o mhadadh-allaidh.
  6. Cha robh na gàidsearan eile toilichte nuair a chunnaic iad na gearran.
  7. Dh’fhalbh na gàidsearan dhachaigh gun a bhith a’ coimhead airson an uisge-bheatha.
  8. Fhuair muinntir an àite deoch làidir airson na Bliadhn’ Ùir.

Vocabulary

–          gàidsear

–          caith, a’ caitheamh

–          gun cuairticheadh iad am bothan

–          iomradh

–          buidseachd

–          deoch na Callainn

–          anabarrach

–          ann an cruth geàrr

–          ged a loisgeadh duine oirre le gunna

–          airgead cleas sia sgillinn

–          tasdan

–          ’s gum faiceadh e a-rèist

–          Crùbach

–          Air leth-chas

–          Gille lapach

–          ’s e sin a b’adhbhar dha

–          A’ teannadh air

–          Dèan air

–          gauger, exciseman

–          spend (time)

–          that they would surround the bothie

–          report, reputation

–          witchcraft

–          drink for Hogmanay

–          extremely, very

–          in the shape of a hare

–          though someone were to fire a gun at her

–          money such as a sixpence

–          a shilling

–          that he would then see

–          lame, limping (i.e. injured)

–          standing on one leg

–          a weak lad

–          that was the reason for…

–          approaching /drawing near

–          make for

 

Dè do bheachd?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas WordPress.com agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Google

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Google agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Twitter

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Twitter agad. Log Out /  Atharraich )

Facebook photo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Facebook agad. Log Out /  Atharraich )

Connecting to %s