The verb THA

The verb THA

THA –

 • introduces adjectives, adverbs and prepositional phrases.
 • HELPFUL HINT: use a form of THA to say something about a person or thing

Positive           / Negative                              Question / Negative question

 • A bheil thu gu math?             Tha, tapadh leat.
 • A bheil latha math ann? Chan eil. Tha an t-uisge ann.

an t-uisge

 • Nach eil thu sgìth?             Chan eil. Tha mi ceart gu leòr.   I’m quite all right.
 • Tha mi à Dùn Dè. A bheil? Tha mise à Dùn Dè cuideachd!
 • A bheil Gàidhlig agad? Tha Tha beagan Fraingis agam cuideachd.
 • A bheil cat aig Anna? Chan eil. Tha cù aice.
 • Nach eil iad math? Tha gu dearbh.           Yes, indeed.

Question words: cò (who), dè (what), càit (where), ciamar (how), carson (why) and replies

 • Cò às a tha thu?* Tha à Dùn Dè.   *Standard form
 • Dè an aois a tha e?             Tha e 15 bliadhna a dh’aois.
 • Càit às a bheil thu?*             Tha à Glaschu.                        *Harris dialect form
 • Cò aig a bheil an cat seo? Tha aig Màiri.
 • Càit a bheil Iain? Chan eil fhios agam.
 • Ciamar a tha sibh? Tha (sinn) gu dòigheil.
 • Carson a tha i sgìth? Why is she tired?
 • Carson nach eil e fuar? Why isn’t he/it cold?

Compare THA & IS

IS –

 • introduces nouns, pronouns, noun phrases.
 • HELPFUL HINT: use a form of IS to say a person or thing is a person or thing.

Positive                                                     Negative

   Question /Negative

                       

 • An tusa Dòmhnall? Cha mhì. ’S mise Iain.
 • An e seo an cù agadsa? Chan è. (’S e) seo an cù aig Alasdair.
 • (’S e) sin an suidheachan agamsa!  Chan e!
 • An iadsan an clas Gàidhlig? Chan iad. ’S iadsan an clas Beurla.
 • Nach esan an tidsear Beurla? Chan è. ’S esan an tidsear Gàidhlig.

IS & THA in the same sentence

 • an t-ainm a tha ort? (’S e) Ailean a tha orm.
 • An e tidsear a th’ ann? ’Sè. ’S e tidsear matamataig a tha ann.
 • an dath a th’ air a’ chàr agad? *

(what is the colour that is on the car at  you?)          Red.

i.e. What colour is your car?              Red.

Eacarsaichean / Exercises

1) Write sentences from these words and translate.

 1. (Màiri/aig an taigh/a bheil?) A bheil Màiri aig an taigh? Is Mary at home?
 2. (thu/nach eil/sgìth?) _______________ ________________
 3. (tha / math / latha / ann) ___________________          ___________________
 4. (gu/chan/mi/math/eil)_____________________ ___________________
 5. (clas/an/Gàidhlig/iadsan/an?)________________ ___________________
 6. (sgìth / cò / a/ tha?)____________________ _______________________

2) Write questions with Dè / Cò / Ciamar / Càit / Carson…? Use tha/a bheil /nach eil as appropriate. Then translate.

 1. (dè an dath a air a’ chàr agad?) Dè an dath a tha air a’ chàr agad? (What colour is your car?)
 2. (càit Alasdair?) ____________________ _______________________________
 3. (dè an aois a Eilidh?) __________________ _____________________________
 4. (cò às iad?) _________________________ ______________________________
 5. (carson a thu fadalach*?)_______________ _____________________________

*fadalach = late (for something)

 1. (ciamar a i an-diugh*?)______________________ ___________________________

*an-diugh = today

 1. (dè an t-ainm a air a’ chù aige?) ___________________ ________________________
 2. (carson i ann?) ________________________ ________________________________

ann* – here

3) Write positive or negative short answers. (Tha. / Chan eil. / ’S mì / ’Sè / ’Sì / Chan è/cha mhì etc.)

a. A bheil thu pòsta?* (married*) Chan eil.

 

b. A bheil e fuar an-diugh? ___________

c. An tusa an tidsear? _______________

d. Nach eil thu sgìth?_______________

e. A bheil thu à Glaschu?______________

f. An e Màiri an t-ainm a th’ ort? ________

g. A bheil càr geal* agad?

_____________ *càr geal – a white car

h. A bheil a’ ghrian ann? *a’ ghrian – the sun

i. An sibhse an clas Gàidhlig? __________

Dè do bheachd?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas WordPress.com agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Google

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Google agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Twitter

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Twitter agad. Log Out /  Atharraich )

Facebook photo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Facebook agad. Log Out /  Atharraich )

Connecting to %s