Buaireadh: dòighean-cleachdaidh

BUAIR, buaireadh

The word “buair, buaireadh” has a number of meanings depending on the way and the context in which it is used. From Colin Mark’s dictionary:

 1. Allure, embroil, tempt, lure
 2. Annoy, molest, pester, provoke
 3. Disconcert, distract, disturb, perturb, trouble, vex, worry

Adjectives

Buaireasach,-aiche:

annoying, inflammatory, irksome, provoking, troublesome, turbulent

Buaireanta: (personality) quarrelsome; disruptive

dèan buaireadh – cause trouble; make a fuss

If buaireadh is used with the verb “dèan” then it means to cause/make trouble, or to make a fuss about something.

See examples below, and decide whether they mean to cause trouble or to make a fuss.

 

 1. Cha bu chòir feart a thoirt orra, ma iad buaireadh mu ghearain reusanta.

 

(thoir feart air – pay (somebody) heed)

 

 1. Cha robh mi airson buaireadh a dhèanamh ach nuair a ràinig mi thòisich iad gam chàineadh.

 

 1. A: Carson a thàinig Calum dhan phàrtaidh seo gun chuireadh?

B: Dh’fhaodadh gu bheil e airson tuilleadh buaireadh a dhèanamh.

Sometimes buaireadh is used idiomatically with the verb tarraing such as in the following example:

 

Tha Iain garbh gu bhith a’ tarraing a’ bhuairidh nuair a bhios an deoch air.

Write the translation here:

 

 

__________________________________________________________________

 

 

When buaireadh is used as a verb in its own right only the context will give you its meaning. Study the following example sentences and give the meaning of buaireadh in each one. The adjectives buaireasach and buaireanta have also been included.

 

 1. Bha e air a bhuaireadh gus an leannan-sìthe a leantainn.

 

 

 1. Chaidh an cat a bhuaireadh le eun a’ ceilearadh fhad ’s a bha e a’ cluich leis a’ chloinn.

 

 1. Bha meas àlainn a’ cinntinn am bàrr ’na craoibhe, meas a bha an grèin an abachaidh ga shìor-bhuaireadh.

 

 1. Ghabh sibh compàirt gu gnìomhach còmhla ris a’ phrasgan-buairidh.

 

(prasgan – gang; gu gnìomhach – actively)

 

 1. Thug Donnchadh fhèin a chasan leis, Ach bhuilich e a’ foillseadh Air Ruairidh bochd ar caraide Ga bhuaireadh feadh na h-oidhche (song “Tàsg a’ Mhealbhain” by Iain Cameron, Inverasdale)

*Tàsg = tàthasg (apparition, spectre);

 

 1. Math dhuinn ar fiach, Mar mhaitheamaid d’ar luchd-fiach, Na leig sinn ann am buaireadh, Ach saor sinn bho olc, Oir is leat-s’ an rìoghachd, an cumhachd agus a’ ghlòir, Gu sìorraidh, Amen

 

 

 1. Tha esan cho buaireanta ’s a tha fear eile cho suairce.

 

 1. Cha robh na fir ud buaireanta

 

 1. Ged a bha an cunnart soilleir, bha an duais buaireasach.

 

 1. B’ e àm buaireasach a bh’ ann nuair a bha na cinnidhean an ugannan a chèile,

Dè do bheachd?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas WordPress.com agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Google

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Google agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Twitter

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Twitter agad. Log Out /  Atharraich )

Facebook photo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Facebook agad. Log Out /  Atharraich )

Connecting to %s