BATHAR NA BÀ (bliochd)

Bidh sinn a’ ceannach a’ bhathair seo uile bhon mhòr-bhùth na làithean sa. Ach, tha cuid de chroitearan gan dèanamh aig an taigh fhathast. Bainne                  ìm              iogart     uachdar             gruth              càise   *Thoir fa-near: Bho chionn fada, bha a h-uile bean-chroitear a’ dèanamh ìm le crannachan ach an-diugh, chan eil mòran ga dhèanamh… Read More BATHAR NA BÀ (bliochd)

A’ Bhodhaig agus gluasadan

an craiceann    Thug e sgrath de a   ghlùin.  na fèithean   (tha e gramail/fèitheach/làidir/treun) An stamag an cridhe an grùthan a’ bhrù tha i trom (informal) tha i lethtromach (formal) an fhuiltha a shròn a’ sileadh (fala) Gluasad ’s Staid (Movement and State) Suidh Suidhibh sìos! Suidh sìos! Dèan suidhe! Dèanaibh suidhe! Ceart gu leòr,… Read More A’ Bhodhaig agus gluasadan

An Taigh

Cuir ainmean ri pàirtean an taighe seo. an seilear; an gàrradh; an doras-aghaidh; an fhor-uinneag; an uinneag; an làr; an làr àrd; an làr ìosal; an druim; am mullach; am balla; a’ gharaids; a’ ghlas; an iuchair FLAT ÙR-NOSACH Nota: Anns an taigh, theirear “air an làr” ach taobh a-muigh an taighe, theirear “air an… Read More An Taigh