AM FIGHEADAIR CROTACH (Loch Raonasa, Eilean Arainn)

http://www.tobarandualchais.co.uk/gd/play/8949;jsessionid=3D34466F52A5F16911AED1DDCBCA50FF Bho chionn fada nan cian bha figheadair beag, crotach a’ còmhnaidh an Loch Raonasa. Latha agus e a’dol don bheinn a bhuain rainich, thainig e gu h-obann air buidheann shìbhrich agus iad mu theinn a’ damhsadh ann an lagan uaine, grianach, uaigneach. Làn neònachais laigh e sìos aig cùl garaidh-balla a chum ’s gum… Read More AM FIGHEADAIR CROTACH (Loch Raonasa, Eilean Arainn)